Ở một bên của các nhà xưởng gắn với các tấm màn nước giảm nóng, ở bên đối diện gắn thiết hút gió ngược áp. Khi vận hành, quạt hút ngược áp sẽ hút các hơi nóng trong nhà xưởng ra ngoài, tạo sự sai biệt áp suất đủ để không khí

Xem chi tiết

Áp dụng nguyên lý đối lưu không khí, đưa các hơi nóng và mùi hôi từ trong nhà xưởng ra ngoài ra ngoài theo hướng đối diện của thiết bị, đưa không khí tươi mát từ cửa chính hoặc cửa sổvào. Có thể tính toán tốc độ gió trên mỗi dây

Xem chi tiết

Áp dụng nguyên lý cưỡng chế tống gió, làm cho không khí trong nhà xưởng lưu động, ép các hơi nóng trong nhà xưởng ra ngoài, tùy nghi cài đặt trong nhà xưởng theo kiểu định vị hay di động đều được.

Xem chi tiết