F.A.Q

What VN ?

In VN, …………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..

Nguyên lý hệ thống thông gió ,màn nước giảm nhiệt

ở một bên của nhà xưởng gắn các tấm màn nước giảm nóng, ở một bên đối diện gắn thiết bị hút gió ngược áp. Khi vận hành, quạt hút ngược áp xẽ hút các hơi nóng của nhà xưởng ra ngoài, tao nên sự sai biệt áp suất đủ để không không khí từ ngoài vào được các màn nước giảm nóng, tạo ra một mội trường làm việc thích nghi, mát mẻ trong lành .